הודעות

כותרת עדכון אחרון
8912008 מבנה נתונים, שי גולן, שינוי כיתה קבוע 26/04/2017 - 15:55
89120-02-03 מבני נתונים- פרופ' אלי פורת ביטול הרצאה 25/04/2017 - 13:42
89111-02-03 תכנות מונחה עצמים, ד"ר יואב גולדברג 25/04/2017 - 13:35
8923103- מערכות הפעלה, פריאל לוי, שיעור השלמה 25/04/2017 - 13:27
8921801 מבוא לחדוא 2, עדכון 24/04/2017 - 11:56
89225-01-02 סיבוכיות, פרופ' טלי קאופמן, שיעור השלמה 23/04/2017 - 13:29
89120-02-03 מבני נתונים- פרופ' אלי פורת ביטול הרצאה 23/04/2017 - 08:43
סיבוכיות קבוצה 01 ו -02 20/04/2017 - 08:15
שינוי כיתה 89492 סמינריון שיטות מתקדמות בניתוח נתונים 19/04/2017 - 13:56
שינוי כיתה באופן קבוע בסמינר באימות אוטומטי של תוכנה וחומרה 89477 19/04/2017 - 13:54
89-133-06, אינפ'י 2, אורלי בארשבסקי 04/04/2017 - 11:49
89-434-01 –סמינר בחלוקה הוגנת – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 כיתה 064. 26/03/2017 - 14:25
89-122-01 – אוטומטים – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 306 כיתה 111. 23/03/2017 - 16:11
89-740-01 – חישוב מבוזר – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 305 כיתה 4. 23/03/2017 - 15:02
8912207 אוטומטים ושפות פורמליות- הודעה 23/03/2017 - 12:04
8922506,סיבוכיות יום ד', דוד מס, 23/03/2017 - 12:03
קבוצות תרגיל חדשות שנה א' סמסטר ב' תשע"ז 23/03/2017 - 12:02
רשימה של קבוצות חדשות שנוספו בשנה ב' סמסטר ב' תשע"ז 23/03/2017 - 12:00
89-322-04 – אלגוריתמים 2 – שינוי מיקום באופן קבוע: בניין 105 כיתה 6. 23/03/2017 - 10:29
89-608-01: הרצאה – עיבוד וזיהוי דיבור – ד' 16:00-14:00 – בניין 105 כיתה 61. 22/03/2017 - 14:40
89-133-01: אינפי 2 – ימי ד' בין השעות 14:00-12:00 - שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211/212 אולם 25. 21/03/2017 - 17:04
89-669-01: סדנה ברובוטיקה - מצ"ב הודעה חשובה 15/03/2017 - 12:05
89-418-01 – סמינר באלגוריתמים לרובוטים – שינוי מיקום באופן קבוע: בניין 504 חדר 4. 14/03/2017 - 16:29
מרצה מצטיין לשנה"ל תשע"ז- מר אריאל רוזנפלד 29/01/2017 - 15:38
שעות קבלה לשנה"ל תשע"ז - סגל בכיר 17/01/2017 - 12:09