הודעות

כותרת עדכון אחרון
אינפי 1 89-132-10 - שינוי כיתה 19/11/2017 - 12:00
קבוצת קורס 89132-04 - שינוי כיתה באופן קבוע: 19/11/2017 - 10:33
שינוי כיתה אינפי 1 89-132-04 - ניקול 19/11/2017 - 09:44
89195-05-08 מתימטיקה בדידה 1 אריאל נוף שיעור השלמה 16/11/2017 - 15:04
8921405, מבנים אלגבריים אורלי בארשבסקי שיעור השלמה 16/11/2017 - 15:01
8911007 מבוא למדעי המחשב, אייל דיין שיעור השלמה 15/11/2017 - 09:53
89310-01-02 שפות תכנות, דור ניסים שיעור השלמה 15/11/2017 - 09:48
8923006 מבנה מחשב שיעור השלמה 15/11/2017 - 09:43
הקרן על שם רחל וסלים בנין 14/11/2017 - 09:51
8919506 מתמטיקה בדידה אריאל נוף 13/11/2017 - 13:53
8921406 מבנים אלגבריים שינוי מועד קבוע 12/11/2017 - 14:28
89-224-03: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 604 חדר 102. 12/11/2017 - 12:34
8911201 אלגברה לינארית 1, שיעור השלמה יבגני פלוטקין 12/11/2017 - 12:09
8921405, מבנים אלגבריים אורלי בארשבסקי שיעור השלמה 12/11/2017 - 11:53
8911007, מבוא למדעי המחשב, תרגול מר אייל דיין שינוי כיתה קבוע 12/11/2017 - 09:41
89-687-01 – שיטות דיפ-לרנינג: שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 507 כיתה 5. 09/11/2017 - 16:39
89230 מבנה מחשב הודעות על ביטולי תרגולים ושיעור השלמה 08/11/2017 - 08:58
89-262-01 – הסתברות כללית – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 8.11.17 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 211-12 אולם 25. 07/11/2017 - 10:49
8923003 מבנה מחשב אלברט הארוניאן שינוי כיתה קבוע 07/11/2017 - 10:13
8921003 תכנות מתקדם 1 שינוי כיתה קבוע 07/11/2017 - 10:06
89132 חשבון אינפ'י 1 קבוצות תרגיל חדשות וביטול קבוצה 02/11/2017 - 14:55
8921404 מבנים אלגבריים, אלעד עטייא שינוי כיתה קבוע 02/11/2017 - 13:32
89132-08 חשבון אינפ'י 1 קבוצת תרגיל חדשה 02/11/2017 - 12:34
קורס חדש: 89-504-01 - שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה – ד"ר נתן קלר 02/11/2017 - 10:16
8911010 פתיחת קבוצת תרגיל חדשה במבוא למדעי המחשב 01/11/2017 - 12:46