שנתון המחלקה למדעי המחשב

המחלקה מציעה תוכניות לימודים לקראת:

 

תואר ראשון - במסלולים:

  • מדעי המחשב כמקצוע מורחב

  • מדעי המחשב כמקצוע ראשי (אליו יש לצרף משני ממחלקה אחרת)

  • מדעי המחשב דו ראשי (מסלול מובנה עם מתמטיקה, פיזיקה ומדעי המוח)

  • תכנית ביולוגיה חישובית (פרטים באתר הפקולטה למדעי החיים)

  • מדעי המחשב ראשי כלכלה-חשבונאות מורחב

 

תואר שני - במסלולים:

  • מדעי המחשב עם תיזה (מסלול א')

  • מדעי המחשב ללא תיזה (מסלול ב')

תוכניות הלימודים המופיעות להלן (במסלולי המחלקה השונים) הינן בתוקף לסטודנטים המתחילים את לימודיהם במסלול בשנת הלימודים תשע"ז. סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנים קודמות חייבים להשלים את התואר לפי דרישות המערכת בשנת התחלת לימודיהם.

 

למידע מפורט נא להיכנס לאתר בר אילן