8921102, תכנות מתקדם 2, אלי חלסצ'י, סמסטר ב', שינוי מועד

 

מועד הקורס  שונה ליום ד', מ- 14-16 ל- 16-18, בנין 403, כיתה  ניתן 101

ניתן לבצע שינויים באופן עצמאי במערכת הפריאל בתקופת השינויים: , 5-9 לפברואר 2017. ולאחר פתיחת סמסטר ב', 28 במרץ עד 5 באפריל 2017