קורסי בחירה לתואר ראשון לסטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ח (כולל קורסים של אשכול 2)

מספר הקורס שם הקורס שם המרצה שעות סמסטריאליות  קורסי בחירה  / קורסי בחירה אשכול 2
89-225 סיבוכיות  הוד רני 4 בחירה אשכול 2
89-350 מבוא לרשתות תקשורת אמיר הרצברג 4 בחירה אשכול 2
89-512 ביולוגיה חישובית  רון אונגר 4 בחירה
89-514 קבלת החלטות בסביבה דינמית משתנה דוד סרנה 2 בחירה
89-521 אלגוריתמים אבולוציונים דוד אומיד 5 בחירה
89-526 אלגוריתמים דינמיים ליעם רודיטי 2 בחירה אשכול 2
89-536 אלגוריתמים בגרפים ליעם רודיטי 2 בחירה
89-539 מערכות מקביליות ומבוזרות  דורון פלד 2 בחירה
89-540 יישומים במסדי נתונים טניה פלוטקין 2 בחירה
89-541 כלים ושיטות בפיתוח מודררני ל Web גיל טייר 2 בחירה
89-542 ניהול נתוני עתק ברשת יעל אמסטרדמר 2 בחירה
89-560 עיבוד תמונות  נתן נתניהו 3 בחירה אשכול 2
89-561 ראייה ממוחשבת נתן נתניהו 2 בחירה
89-565 הבנת טקסטים עידו דגן 2 בחירה
89-570 בינה מלאכותית שרית קראוס 3 בחירה אשכול 2
89-575 שיטות לאימות תוכנה דורון פלד 2 בחירה אשכול 2
89-581 מערכות מסדי נתונים יעל אמסטרדמר 3 בחירה אשכול 2
89-590 מערכות מבוזרות  אריאל פרנק 2 בחירה
89-617 מבוא לתורת המשחקים  דוד סרנה 2 בחירה אשכול 2
89-629 עיצוב תבניות  מרים בן ניסן 2 בחירה
89-646 שיטות אלגוריתמיות לפתרון בעיות רובוטיות נועה אגמון 2 בחירה
89-656 מבוא לקריפטוגרפיה יהודה לינדל 4 בחירה אשכול 2
89-657 חישוב בטוח בני פנקס 2 בחירה
89-663 גרפיקה ממוחשבת  אורן קאפח 3 בחירה
89-664 מולטימדיה אריאל פרנק 2 בחירה
89-669 סדנא ברובוטיקה גל קמינקא 2 בחירה
89-674 מבוא למערכות תבוניות, חכמות וקוגניטיביות גל קמינקא 3 בחירה אשכול 2
89-679 סדנא במסדי נתונים יעל אמסטרדמר 2 בחירה
89-680 עיבוד שפות טבעיות  עידו דגן, יואב גולדברג 3 בחירה אשכול 2
89-685 מבוא לרובוטיקה נועה אגמון 3 בחירה אשכול 2
89-687 שיטות דיפ-לקנינג לטקסטים ורצפים יואב גולדברג 2 בחירה
89-692 אבטחה של האינטרנט של הדברים יוסף צוריה 4 בחירה

* הקורסים המסומנים בהדגשה - הם קורסים המתקיימים בשנה"ל תשע"ח (יש הפרדה בין קורסי בחירה ובין אשכול 2)

** על כל סטודנט לבחור את הקורסי אשכול 2 לפני השנה שבה התחיל את לימודיו.