89-919-01: מודלים הסתברותיים – שלום, שימו לב שהתפרסמה הערה באתר לגבי תרגיל 3. חישוב הפרפקלקסיטי הוא עכשיו אופציונלי, ולא נדרש.

89-919-01: מודלים הסתברותיים – שלום, שימו לב שהתפרסמה הערה באתר לגבי תרגיל 3. חישוב הפרפקלקסיטי הוא עכשיו אופציונלי, ולא נדרש.