89-132-01-02, שיעורי חזרה, חשבון אינפ'י 1, אלעד עטייא

89-132-05-06, יום ב', 13.2.17 יתקיים שיעור חזרה בין השעות 12-14, בנין 604 כיתה 11

89-132-03-04-07 יום ב', 13.2.17 יתקיים שיעור חזרה בין השעות 14-16, בנין 604 כיתה 11