8913201, חשבון אינפ'י 1, גב' לואי פולב שיעור חזרה

ב- 12.2.17 יום א', יתקיים שיעור חזרה ע"י גב' לויא פולב בין השעות 10-12, בנין 402 כיתה 63