שליחת הודעות למזכירות המחלקה דרך טופס פנייה למזכירות באתר הפריאל

 

עקב תקלה בכתובת דואר הפריאל, מזכירות המחלקה לא קיבלה הודעות שנשלחו דרך טופס פנייה למזכירות באתר הפריאל.בשבוע האחרון, עד להיום, 8.2.17.

התקלה תוקנה, לכן כל מי ששלח מתבקש לשלוח שוב.

 

בברכה,

צוות מזכירות המחלקה למדעי המחשב