מצ"ב פרסום לקורס "אלגוריתמים בגרפים" - 89-536-01 - של פרופ ליעם רודיטי