89211 תכנות מתקדם 2, שינוי בתרגולים 

 

שלום רב,

המתרגל לכל התרגולים הוא רועי יהושע.

נפתחו 2 תרגולים נוספים להלן המועדים של כל התרגולים:

8921103, יום א', 9-10, בנין 604, כיתה 101

8921104, יום א', 17-18, בנין 604, כיתה 63

8921106, יום ב' 14-15, בנין 403, כיתה 113

8921107, יום ד', 9-10, בנין 403 כיתה 218

כמו כן בתאום עם נציגות הסטודנטים בוטל תרגול 8921105, יום ג' 19-21, כל מי שרשום לקבוצה זו עליו לבצע שינוי רישום לאחד התרגולים האחרים.

בגלל מעבר למערכת החדשה, ניתן לבצע שינויים עד סוף החודש, אח"כ יהיה ניתן לבצע שינויים בטופס שינויים בסוף מרץ 2017 ליומיים בלבד.

לכן, נא לשלוח במייל למזכירות המחלקה, cs.office@biu.ac.il עד יום ג',  כ"ה שבט, תשע"ז, ה- 21.2.17 את שמכם ת.ז. ומס' קבוצה אליה אתם רוצים לעבור

 

בברכה,

צוות מזכירות מדעי המחשב