פתיחת קבוצת תרגול נוספות- בקורסים- סיבוכיות, שיטות נומריות, מסדי נתונים

שלום רב

 

להלן מועדי התרגולים הנוספים שנפתחו במערכת תשע"ז לסמסטר ב'

קורס סיבוכיות-8922506, המתרגל- דוד מס, יום ד', 12-13 בנין 507, כיתה 102

קורס שיטות נומריות-8927606, מתרגל עוז פירונדי, ד',16-18, בנין 502 כיתה 4

קורס מסדי נתונים-8928103, מתרגל מתן קראוס, יום ב', 15-16, בנין 403 כיתה 113

 

בגלל מעבר למערכת החדשה, ניתן לבצע שינויים עד סוף החודש, אח"כ יהיה ניתן לבצע שינויים בטופס שינויים בסוף מרץ 2017 ליומיים בלבד.

 אם ברצונכם לבצע שינוי רישום בקורסים הנ"ל, נא לשלוח במייל למזכירות המחלקה, cs.office@biu.ac.il עד יום ג',  כ"ה שבט, תשע"ז, ה- 21.2.17 את שמכם ת.ז. ומס'  קבוצה אליה אתם רוצים לעבור

 

בברכה,

צוות מזכירות מדעי המחשב