89214-01-02 מבנים אלגבריים שיעור חזרה, ד"ר מיכאל שיין

ביום ו', 24.2.17 יתקיים שיעור חזרה בין השעות 10-12 בנין 105 כיתה 1