89112, אלגברה לינארית 1, שיעור חזרה, עדי בן צבי

יום ב', 27.2.17 יתקיים שיעור חזרה בין השעות 9-12 בבניין 402 כיתה 63