תכנות מונחה עצמים- פתיחת קבוצת תרגול נוספת - 89111-08

נפתחה קבוצת תרגול נוספת ביום א' בין השעות 12-14, מתרגל אייל דיין, בנין 105 כיתה 104

בגלל מעבר למערכת החדשה, ניתן לבצע שינויים עד סוף החודש, אח"כ יהיה ניתן לבצע שינויים בטופס שינויים בסוף מרץ 2017 ליומיים בלבד.

 אם ברצונכם לבצע שינוי רישום בקורס הנ"ל, נא לשלוח במייל למזכירות המחלקה, cs.office@biu.ac.il עד יום ה',  כ"ח שבט, תשע"ז, ה- 23.2.17 את שמכם
ת.ז. מס' קבוצת התרגול שאתם רשומים אליה, ומס'  קבוצה אליה אתם רוצים לעבור.

 

בברכה,

צוות מזכירות מדעי המחשב