89-856-01 – יסודות הקריפטוגרפיה - בוטל ביום ראשון 2.4.17.

89-856-01 – יסודות הקריפטוגרפיה - בוטל ביום ראשון 2.4.17.