89-418-01 – סמינר באלגוריתמים לרובוטים – שינוי מיקום באופן קבוע: בניין 504 חדר 4.

89-418-01 – סמינר באלגוריתמים לרובוטים – שינוי מיקום באופן קבוע: בניין 504 חדר 4.