89-122-01-02: אוטומטים – ביטול הרצאות ביום ראשון 19.3.17.

89-122-01-02: אוטומטים – ביטול הרצאות ביום ראשון 19.3.17.