89-200-01-02: לוגיקה – הרצאה ותרגול – מיקום: בניין 604 כיתה 63.

89-200-01-02: לוגיקה – הרצאה ותרגול – מיקום: בניין 604 כיתה 63.