89-132-01-02: אינפי 1 – גב' לואי פולב מקיימת שעות קבלה לקראת מועד ב' ביום שני 20.3.17 בין השעות 12:00-10:00 בבניין 216 חדר 009.

89-132-01-02: אינפי 1 – גב' לואי פולב מקיימת שעות קבלה לקראת מועד ב' ביום שני 20.3.17 בין השעות 12:00-10:00 בבניין 216 חדר 009.