89-451-01: ביטול הסמינר ב- 21.3.17.

89-451-01: סמינר באבטחה - השבוע לא יתקיים שיעור בסמינר. השיעור הראשון יתקיים בשבוע הבא, ביום שלישי 28.3.

בני פנקס