89-657-01: ביטול הרצאה ביום שלישי 21.3.17

89-657-01 – חישוב בטוח - השבוע לא יתקיים שעור בקורס "חישוב בטוח". השעור הראשון יתקיים בשבוע הבא, ביום שלישי 28.3.

בני פנקס