89-120-04-08, שי עקיבא גולן, מבנה נתונים מיקום כיתה עדכני

8912004, יום ד', 11-12, בנין 604 כיתה 105

8912008, יום ד' 12-13, בנין 604, כיתה 105