89-120-08, מבנה נתונים קבוצת תרגיל חדשה

נפתחה קבוצת תרגיל חדשה, יום ד', 12-13, מתרגל שי עקיבא גולן, בנין 604 כיתה 105.

אם ברצונכם לבצע שינוי רישום בקורס הנ"ל, נא לשלוח במייל למזכירות המחלקה, cs.office@biu.ac.il  או למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח למייל מזכירות המחלקה.

ניתן לבצע שינויים  , בימים שני עד רביעי, בין התאריכים כ"ט אדר – ב' ניסן 27-29 במרץ 2017. מצ"ב הטופס

טופס שינויים תשע"ז

 

בברכה,

צוות מזכירות מדעי המחשב