89-133-01: אינפי 2 – ימי ד' בין השעות 14:00-12:00 - שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211/212 אולם 25.

89-133-01: אינפי 2 – ימי ד' בין השעות 14:00-12:00 - שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 211/212 אולם 25.