89-322-04 – אלגוריתמים 2 – שינוי מיקום באופן קבוע: בניין 105 כיתה 6.

89-322-04 – אלגוריתמים 2 – שינוי מיקום באופן קבוע: בניין 105 כיתה 6.