קבוצות תרגיל חדשות שנה א' סמסטר ב' תשע"ז

להלן הרשימה של קבוצות תרגיל חדשות בשנה א'  :

 

8911108-תכנות מונחה עצמים, מתרגל אייל דיין , יום א', 12-14,
בנין 105 כיתה 104

 

8912008- מבנה נתונים, מתרגל שי עקיבא גולן, יום ד', 12-13, בנין 604 כיתה 105

 

8912207-אוטומטים ושפות פורמליות, מתרגל עקיבא קליינרמן, יום ד', 14-16

כרגע הקבוצה מוקפאת, לא ניתן להרשם לקבוצה זו

 

8911307- אלגברה לינארית 2, מתרגל אחיה בר און, יום ג', 10-11,

בנין 507 כיתה 104

 

8913307-חשבון אינפ'י 2, מתרגל, ניקול בלשוב, יום ג', 12-14, בנין 502 כיתה 35

 

ניתן לבצע שינויים לרישום קורסים לסמסטר ב', בין התאריכים 27/3-29/3.

 יש למלא טופס שינויים ולהעביר למזכירות המחלקה או ידנית או בפקס או במייל
ל- cs.office@biu.ac.il.

 

בברכה,

צוות מזכירות מדעי המחשב

 

טופס שינויים