רשימה של קבוצות חדשות שנוספו בשנה ב' סמסטר ב' תשע"ז

 

8921106- תכנות מתקדם 2, מתרגל רוע יהושע, יום ב', 14-15, בנין 403, כיתה 113

 

8921107-תכנות מתקדם 2, מתרגל רועי יהושע, יום ד' 9-10, בנין 403, כיתה 218

 

8928103-מסדי נתונים, מתרגל מתן קראוס, יום ב', 15-16, בנין 403, כיתה 113

 

8922506-סיבוכיות, מתרגל דודי מס, יום ד', 12-13, בנין 505, כיתה 3

 

8927606-שיטות נומריות, מתרגל עוז פירונדי, יום ד', 16-18, בנין 502 כיתה 4

 

בתכנות מתקדם 2, קבוצה 8921105, בוטלה, מי שעדיין לא ביצע שינוי רישום לקבוצה אחרת בקורס זה מתבקש לעשות זאת.

 

ניתן לבצע שינויים לרישום קורסים לסמסטר ב', בין התאריכים 27/3-29/3.

יש למלא טופס שינויים ולהעביר למזכירות המחלקה או ידנית או בפקס  ל-03-7384056 או במייל
ל- cs.office@biu.ac.il.

 

בברכה, 

צוות מזכירות המחלקה למדעי המחשב

 

טופס שינויים