8922506,סיבוכיות יום ד', דוד מס,

8922506, יום ד', 12-13, שינוי כיתה קבוע לבנין 505 כיתה 3