89-740-01 – חישוב מבוזר – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 305 כיתה 4.

89-740-01 – חישוב מבוזר – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 305 כיתה 4.