89-122-01 – אוטומטים – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 306 כיתה 111.

89-122-01 – אוטומטים – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 306 כיתה 111.