89-434-01 –סמינר בחלוקה הוגנת – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 כיתה 064.

89-434-01 –סמינר בחלוקה הוגנת – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 505 כיתה 064.