הרשמה למדעי המחשב לשנה"ל תשע"ט בעיצומה

תואר ראשון - לאתר ההרשמה
 
 

המסלולים לתואר שני - לאתר ההרשמה

תואר שני עם תיזה / תואר שני ללא תיזה
 

תואר שלישי - לאתר ההרשמה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל cs.office@biu.ac.il או לטלפון 03-5318866.