89-133-06, אינפ'י 2, אורלי בארשבסקי

תרגיל 2 ו-3 יתפרסמו במהלך השבוע

 

את תרגיל 2 יש להגיש ב- 20.4 את תרגיל 3 יש להגיש ב- 27.4