שינוי כיתה באופן קבוע בסמינר באימות אוטומטי של תוכנה וחומרה 89477

הסמינר עובר באופן קבוע לבניין 504 כתה 2.