שינוי כיתה 89492 סמינריון שיטות מתקדמות בניתוח נתונים

המיקום שונה באופן קבוע לבניין 605 כתה 65.