פתיחת ההרשמה לבקשה למלגה לסטודנטים לתואר ראשון - תשע"ח