8913307 אינפי' 2 ניקול בלשוב, שינוי כיתה קבוע

שינוי כיתה קבוע יום ג', 12-14 בנין 605 כיתה 13