89-608-01: הרצאה – עיבוד וזיהוי דיבור – ד' 16:00-14:00 – הוחזר השיעור לבניין 105 כיתה 61.

89-608-01: הרצאה – עיבוד וזיהוי דיבור – ד' 16:00-14:00 – הוחזר השיעור לבניין 105 כיתה 61.