89629 עיצוב תבניות, מירי בן ניסן, שינוי כיתה קבוע

יום ד', 14-16, שונה כיתה באופן קבוע לבנין 507 כיתה 208