89-120-01-02-03: ביטול הרצאות במבני נתונים:

89-120-01-02-03: ביטול הרצאות במבני נתונים:

89-120-01: בימי שני 26.6.17+19.6.17 בשעה 14:00.

89-120-02-03: בימי רביעי 28.6.17+21.6.17 בשעה 9:00 ובשעה 14:00.

יתקיים שיעור השלמה (אחד בלבד) לשלוש הקבוצות ביום שני 26.6.17 בין השעות 12:00-10:00. המיקום יימסר בהמשך.