8913307 אינפי' 2 ניקול בלשוב, שיעור השלמה

יום ב', 19.6.17 שיעור השלמה בין השעות 10-12 בנין 605 כיתה 13