8913306 אינפי' 2 אורלי בארשבסקי, שיעור השלמה

 

יום ב', 19.6.17 שיעור השלמה בין השעות 10-12 בנין 605 כיתה 14