8936202, שיטות סטטיסטיות, עינת אביאל ביטול הרצאה

יום א', 18.6.17 ההרצאה מבוטלת