8969002 , מבוא לאבטחה, אור מורן, שיעור השלמה

שיעור ההשלמה ביום ד', ה- 21.6.17 מבוטל