פתיחת קורס קיץ מתמטיקה בדידה במחלקה למדעי המחשב

קורס קיץ במתמטיקה בדידה בשעה טובה נפתח: הוא יתקיים בין התאריכים 6.8.17-14.9.17 

הקורס יתחיל ביום ג', ה- 8.8.17

ההרצאה 8919809 עם אחיה בר און תתקיים בחופשה המרוכזת  בין התאריכים 13.8-18.8.17 בימים הקבועים.

התרגיל, 8919810,  עם אריאל ויצמן יתקיים בזמן החופשה המרוכזת ביום רביעי ה- 16.8.17 בלבד.

אריאל יתאם איתכם בתחילת הקורס על השלמה נוספת של השעתיים הנותרות.

 

הרצאה 8919809, יום ג', 10-14, יום ד',9-13, המרצה אחיה בר און, 2 נק"ז.

תרגיל 8919810, יום ג',14-16, יום ד', 13-15 המתרגל אריאל ויצמן  1 נק"ז.

סה"כ- 3 נק"ז

בנין 403 כיתה 67

 

תשלום שעה שנתית- 765 ₪ סה"כ תשלום- 2,295 ש"ח

 

מועד הרשמה לקורסי קיץ:

יום ראשון, כ"ט בתמוז תשע"ז 23.7.17

יום שני, א' במנחם אב תשע"ז 24.7.17

יום שלישי, ב' במנחם אב תשע"ז 25.7.17

יום רביעי, ג' במנחם אב תשע"ז 26.7.17

יום חמישי, ד' במנחם אב תשע"ז 27.7.17

בין השעות 9-12

רישום לקורסים יתקיים בימי ההרשמה שנקבעו בלבד.

 

ניתן לקבל שובר תשלום וטופס רישום:

במדור שרות מידע לסטודנט (שמ"ע) – אזור מורשת ישראל 502/19) ליד בנין שטרן 605 18:00 – 8:30 :

וכן במדור תל"מ בנין 404 חדר 001  בין השעות א, ג, 11:30-14:00, ב,ה, 8:30-10:30

ובמחלקה למדעי המחשב בשעות קבלת הקהל בין השעות א, ג, 11:30-14:00, ב, ה, 8:30-10:30, יום ד', אין קבלת קהל.

 

סטודנטים שנרשמו לקורס קיץ בבדידה של המחלקה למתמטיקה, יכולים לעבור לקורס של מדעי המחשב. נא לשלוח מייל
ל- cs.office@biu.ac.il ולציין שם פרטי, ת.ז. ואת הבקשה.

 

רק במקרים מיוחדים, כגון רישום חוזר,  ידרש אישור יועץ לרישום לקורס.

 

בהצלחה