מלגת רוטישלד

לבתר-דוקטורים בחו"ל לשנת השתלמות אחת, בכל תחומי המחקר. מיועד לצעירים מצטיינים בעלי תואר ד"ר או בשלבי סיום הדוקטורט, לשנה"ל תשע"ט.

את הבקשה יש להגיש על גבי הטופס, בנוסף לטופס הפנימי ולקורות החיים, על פי ההנחיות בתקנון,

לגב' איריס גולדוירט במזכירות האקדמית, בניין 402, חדר 012, ובדוא"ל: iris.goldwirth@biu.ac.il.

מועד אחרון להגשה: 3 בספטמבר 2017.

מצ"ב קישור- https://www1.biu.ac.il/index.php?id=4859&pt=1&pid=28&level=5&cPath=5,25,28