89-362-01-02: שיטות סטטיסטיות – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 12.7.17 בין השעות 20:00-17:00 בבניין 306 כיתה 111.

89-362-01-02: שיטות סטטיסטיות – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 12.7.17 בין השעות 20:00-17:00 בבניין 306 כיתה 111.