89-276-01-02: שיטות נומריות – שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 20.7.17 בין השעות 12:00-9:00 בבניין 507 אולם 7.

89-276-01-02: שיטות נומריות – שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 20.7.17 בין השעות 12:00-9:00 בבניין 507 אולם 7.