89-230-01-02: מבנה מחשב - עקב בעיה טכנית: מי שהגיש ערעור דרך מערכת אינבר מתבקש למלא טופס ערעור מסודר ולדאוג לשלוח למרצה בצירוף סריקת מחברת.

89-230-01-02: מבנה מחשב - עקב בעיה טכנית: מי שהגיש ערעור דרך מערכת אינבר מתבקש למלא טופס ערעור מסודר ולדאוג לשלוח למרצה, פרופ' גל קמינקא, בצירוף סריקת מחברת.