הודעה לסטודנטים חדשים שנה א' - תשע"ח - המחלקה למדעי המחשב

 

נפתח קורס קיץ 89198 מתמטיקה בדידה - מידע על הקורס באתר המחלקה בקישור: 

http://cs.biu.ac.il/node/3804

אם ברצונך להוריד מהעומס של שנה א' במדעי המחשב ניתן ללמוד את הקורס בקיץ.  מי שיעבור את קורס קיץ 89198 מתמטיקה בדידה - יוכל לקבל פטור מ-2 קורסי שנה א': 89195 מתמטיקה בדידה 1 + 89197 מתמטיקה בדידה 2.  

מי שמעוניין/ת להירשם מתבקש/ת לשלוח הודעה באי-מייל למזכירות המחלקה.

כותרת ההודעה: בקשה לרישום לקורס קיץ במתמטיקה בדידה - בהודעה נא לציין שם, מס' ת.ז., מסלול לימודים

עלות קורס קיץ מתמטיקה בדידה 2,295 ש"ח (765 ש"ח כפול 3 שעות שנתיות)

אנו מאחלים לך בהצלחה,

מזכירות המחלקה